Intergrated Energie Therapie

Gedurende duizenden jaren hebben de medische benaderingen in het Oosten zich gericht op het elektromagnetische veld van het lichaam. In elke cultuur kreeg deze energie een andere benaming; Ki, Chi, Prana, Liefde enz.

Deze energie vloeit door omschreven doorgangen, net zoals bloed door aders en slagaders vloeit.

Meridianen zijn de wegen die energie brengen om elk van de organen te voeden en te bevoorraden. Kanalen zijn de wegen die de energie tussen de meridianen in evenwicht brengen.

Tijdens ons leven kan de energie beperkt of begrenst worden door bijvoorbeeld fysieke trauma`s , onderdrukte gevoelens, operaties, ziektes, uitputting, ondervoeding, emotionele crisissen, stress, angst, beperkende gedachten en karma. Dit soort beperkingen noemen we energieblokkades en deze blokkades beperken onze ervaring van het leven en kunnen opnieuw resulteren in gebrek aan spontaniteit, energietekort en zelfs ziekte.

In de IET werken we met het integratiekanaal, een speciaal kanaal dat dient om de energie van het celgeheugen van het lichaam opnieuw in evenwicht te brengen. Deze energie is zelfsturend en zelfregulerend. Wat we als IET beoefenaar doen is de natuurlijke capaciteit van het lichaam ondersteunen om een goed evenwicht in dit kanaal te creëren en te behouden.

Hoe doen we dat?

De hersencellen herinneren zich vooral feiten, terwijl de cellen van het lichaam zich vooral gevoelens en sensaties herinneren. Verschillende delen van het lichaam zullen verschillende gevoelens opslaan, zoals kwaadheid, angst, verdriet, stress, machteloosheid. Deze emoties worden normaal gesproken meteen verwerkt, maar soms is het te heftig en teveel. Het overschot aan emoties worden dan opgeslagen in het geheugen van onze cellen.

Als IET behandelaar ben je simpelweg een doorgeefluik. Je geeft de energie van 9 speciale aartsengelen door. Op elk punt werken we met 4 stappen; allereerst activeer je op elk punt de negatieve emotie, zoals bijvoorbeeld ANGST. Daarmee geef je het lichaam de kans om de emotie uit alle cellen omhoog te laten komen. Vervolgens werk je met de Engelen , gidsen en spirits samen om deze negatieve emotie af te laten voeren (angst). Dan ga je op het integratiepunt van angst de aura schoonmaken zodat je blokkades en weerstanden kunt loslaten. Tot slot integreer je/ voer je de positieve energetische tegenhanger van angst in, en dat is je veilig en beschermd voelen en zo werk je alle punten zoals hieronder beschreven staan, af.

 

IET kent 9 gebieden van het cellulair geheugen. De emoties uit deze gebieden zullen ombeurten worden geactiveerd, afgevoerd, aura gereinigd en positieve energetische energie geïntegreerd.

Zo werk je achtereenvolgens op:

 • Schuldgevoel en de illusie afgescheiden te zijn van al het Goddelijke

 • Wantrouwen,

 • Schaamte en beperkte zelfexpressie, creatieve expressie, spirituele trots, trots op jezelf

 • Bedreiging en je niet gesteund voelen

 • Alle moetens, alles wat je moet van jezelf en/of anderen

 • Hartepijn, verdriet, verraad

 • Wrok, passieve niet geuite boosheid

 • Kwaadheid, actief geuite boosheid

 • Stress, machteloosheid vooral veroorzaakt door mannen en lichamelijke ervaringen

 • Stress, machteloosheid vooral veroorzaakt door vrouwen en je eigen mind

 • Angst, vooral veroorzaakt door vrouwen en je eigen mind

 • Angst, vooral veroorzaakt door mannen en lichamelijke ervaringen.

  En de energie die daarvoor in de plaats komt is achtereenvolgens;

 • Onschuld, uitstekende verbinding met al het Goddelijke

 • Vertrouwen

 • Spirituele trots= uitdragen van je spiritualiteit, uitstekende zelfexpressie, uitstekende creatieve expressie, trots op jezelf

 • Je gesteund voelen

 • Vrijheid

 • Liefde

 • Vergeving

 • Gemak, bij machte zijn en in je kracht staan

 • Gemak, bij machte zijn en in je kracht staan

 • Veiligheid en bescherming en actie om stappen te ondernemen richting je zielendoelen

 • Veiligheid en bescherming en actie om stappen te ondernemen richting je zielendoelen

  Als IET therapeut behandel je door de kleding heen, nadat je op een behandelstoel/tafel of gemakkelijke stoel bent gaan zitten/liggen. En de ontspanning van de Engelen komt als vanzelf over je heen. Hierna wordt er begonnen met het activeren van de emotie, daarna wordt de emotie getriggerd, een uitnodiging om los te laten uit alle lagen, waarna deze wordt opgeruimd via de engelen energie verbinding . Hierna wordt de tegenhanger, de gewenste emotie geïntegreerd, op alle hierboven besproken punten en lagen. Een behandeling duurt gemiddeld 1,5 a 2,5 uur.

  Deze milde en krachtige vorm van behandelen heeft nagenoeg geen bijwerkingen. Het kan zijn dat je in de opvolgende nacht wat heftiger droomt of dat je de volgende dag wat moe bent. Het kan er vooral voor zorgen dat je weer lekkerder in je vel gaat zitten. En in de dagen na de behandeling kan je bijvoorbeeld merken dat je meer daadkracht en energie krijgt.

  De IET is natuurlijk niet helemaal uit de lucht komen vallen, alhoewel, het is Engelen werk.

  Het is ontwikkeld door Stevan Thayer in 1994.

  Hier volgt het verhaal van Stevan:

  Stevan Thayer was ooit ingenieur, totdat hij vastliep in zijn werk, na lang aarzelen bezocht hij een alternatieve therapeute om hem te helpen. Alles wat zij vroeg was om al zijn ellende in haar handen te leggen. Haar hulp gaf hem al snel zoveel verbetering, dat Stevan zelf geïnteresseerd raakte in alternatieve healing methoden. Hij volgde een cursus White Light Reiki en begon een eigen praktijk.

  Op een dag behandelde hij een psychologe, Dr. Linda Nathanson en opeens voelde Stevan dat er een krachtige energie aanwezig was in de ruimte en Stevan begon hevig te transpireren. Er daalde een ongelooflijk gevoel van liefde op hem neer. Stevan huilde van vreugde en zijn handen trilden. Dit was hem al eens eerder overkomen maar dit keer was het zo heftig, dat hij niet meer kon doen alsof er niets meer aan de hand was. Zijn cliënte, Dr. Linda Nathanson, stelde hem een vraag en Stevan hoorde het antwoord direct in zijn hoofd Linda wist dat er iets aan de hand was en vroeg met wie zij door Stevan heen sprak. Het antwoord was; Ik ben een Engel en ik heet Ariël.

  Stevan wilde dit niet zonder meer geloven, vooral omdat hij als ingenieur gewend was bewijs te krijgen voor hij iets aannam. Zowel hij als Linda spraken er met niemand over. Ze waren heel bang om voor gek verklaard te worden. Maar binnen een paar weken gebeurde er weer iets. Een cliënt die helderziend was zat in zijn wachtkamer en kwam plotseling de behandelkamer binnenstormen. Stevan vroeg hem wat er aan de hand was en hij vertelde hem dat er een 2,5 meter grote Engel in zijn wachtruimte zat, die zei dat ze Ariël heette…

  Dit was voor Stevan en Linda het bewijs dat ze het niet verzonnen hadden.

  Stevan en Linda begonnen wekelijks gesprekken om Aartsengel Ariël vragen te stellen en 2 jaar later werd het boek `Interview with an Angel` gepubliceerd.

  Door ontdekkingen die hij in zijn praktijk deed, gecombineerd met de informatie die hij van Aartsengel Ariël ontving, kwam de IET tot stand. Stevan leerde elke keer wanneer wij onze emoties onderdrukken, onze energiestroom geblokkeerd wordt. Hij voelde dat die geblokkeerde energie door onze lichaamscellen wordt vast gehouden en dat dat de basis is van hoe we ziektes, pijn en mentale klachten creëren en hoe er blokkades in ons energieveld ontstaan. En de IET kan weer helpen om deze blokkades los te laten…

   

  Alle opleidingen in de IET, de basis, intermediate en advanced,  en Master Instructor heb ik 2 keer met veel plezier en energie gevolgd bij Maria Henkes. Waar ik nog steeds heel dankbaar voor ben. Het heeft me in ieder geval tot hier gebracht en verder…

   

  Door de IET is mijn leven meer in balans gekomen en de liefde en passie die ik voel als ik mensen een behandeling geef, is fantastisch. Zeker wanneer je ervaart wat een behandeling met mensen doet. Meestal voelen ze zich rustig en kalm, en op de een of andere manier heeft er een verschuiving plaats gevonden en dat is voor iedereen weer anders.

  Tijdens de behandeling voel je niet heel veel bijzonders en soms wordt een plek die behandeld wordt warm of juist koud, of je gaapt een paar keer achter elkaar. Soms voel je een emotie, zoals bijvoorbeeld boosheid en soms denk je ineens aan iemand en dan merk je achteraf dat je blijkbaar je boosheid losgelaten hebt die met die persoon te maken had.

  Het verwerken van alles wat je loslaat door de IET gebeurt voornamelijk tijdens de slaap. De persoon herinnert zich alleen nog heel diep te hebben geslapen en gedroomd, maar weet niet meer precies waarover. Wat je wel altijd merkt is dat je heel ontspannen wordt, als je zo gedragen wordt door de Engelen.

  Dat er nagenoeg geen bijwerkingen zijn van deze behandeling is tegelijkertijd ook het mooie ervan: je kunt de blokkades en trauma`s loslaten zonder dat je die opnieuw hoeft te beleven en/ of doorvoelen.

  Dit is een onderdeel van het Healing without feeling. De Engelen helpen je simpelweg los te laten. En dit is waarom de IET een echte methode van de 5 e dimensie is; het hoeft en zal zeker niet eerst slechter te worden voordat het beter wordt. In de 5 e dimensie, de nieuwe energie, kan alles veel gemakkelijker, sneller en directer, vanuit de moeiteloosheid en zonder bijwerkingen losgelaten te worden. Zodat we met zijn allen gemakkelijker richting een hemel op aarde kunnen gaan.

  Als je er klaar voor bent, kan er in een speciale zielendoel behandeling ook de mogelijkheid gegeven worden om blokkades los te laten die zitten op het nemen van stappen richting je zieledoel! Je zieledoel is de reden waarom je ziel er voor gekozen heeft om opnieuw naar de aarde te komen. In zo`n zieledoelbehandeling ga je de weerstanden en de angsten die je ervan weerhouden om richting je zieledoel te gaan, loslaten. Die weerstanden kunnen bijvoorbeeld zijn; dat mensen of situaties je zielendoel tegenwerken, of je eigen beperkende gedachten, zoals; ik kan er toch niets van…ik ben niet goed genoeg…of het gevoel hebben dat het steeds net niet is, net altijd voor een ander, net altijd de 2 e plaats. Als de weerstanden losgelaten zijn, houd je op telkens weer tegen dezelfde gesloten deuren aan te lopen en steeds weer dezelfde fouten te maken en komen je zieledoelen in een enorme stroomversnelling en kom je daar waar je wilt zijn in je leven. Weerstanden zitten vn op de armen.

  Daarnaast hebben we ook vaak last van angst. Angst om stappen te ondernemen richting ons zieledoel. Zoals bang zijn dat het niet is wat je wil en als je ervoor gaat, dat je bang bent een fout te hebben begaan. Of angst voor je eigen grootsheid “wie ben ik om dit te mogen doen, wie ben ik om dit te mogen zijn”, waardoor je vaak op het laatste moment op de rem gaat staan. Angsten zitten v.n. op onze benen; heupen, knieën, enkels en voeten.

  Vorige Levens;

  Verder wordt er tijdens een IET behandeling ook volop de mogelijkheid gegeven om dingen uit je vorige levens, de Karmische zaken op te lossen en los te laten…

  En problemen die van generatie op generatie al spelen en dus in een vicieuze cirkel draaien, losgelaten worden en niet alleen door jouzelf, maar ook door je ouders en grootouders aan gene zijde. Als dit losgelaten en opgelost is, hoeven je kinderen daar ook niet allemaal doorheen.

  De missie van Stevan Thayer van de Integrated Energy Therapie is “To heal the World, One Heart at a Time”. “de Wereld Genezen, 1 Hart tegelijk”, om zo een hemel op aarde te creëren…

  IET is de nieuwe generatie energiewerk:

  IET is een krachtige manier om met Engelen te werken. Iedereen kan het leren en iedereen kan het doen. Als je het zelf geleerd heb, heb je een volledig systeem “in huis” om op jezelf toe te passen en/of om een praktijk mee op te starten en/of in je alternatieve praktijk te gebruiken.

  Voor aanvang cursussen en prijzen zie Agenda!

 • De cursussen die je kunt volgen:

 • I.E.T Basic

 • I.E.T Intermediate

 • I.E.T. Advanced

 • I.E.T voor Dieren (hiervoor moet je eerst de I.E.T Basis gevolgd hebben, je kunt het ook combineren!)

 • I.E.T voor kinderen

     I.E.T Behandelingen:

 • Engelen Healing

 • I.E.T Zielendoelen Behandeling

 • I.E.T Gewicht Hantering behandeling

 • I.E.T Behandeling op Afstand

 • I.E.T. massage

    <-- Terug Alle Diensten Klik hier!